Mądre cytaty pozwalają zrozumieć przeszłość.

Mądre odpowiedzi kształtują realność.

Mądre pytania wpłyną na przyszłość.

Pytaj i szukaj odpowiedzi na pytania, nie zapominając o cytatach!

Waldemar M. (s.S.)
Strona główna
Teoria Rzeczywistej Fizyki
Energetyka
Chemia nowego pokolenia
Niskoenergetyczne Chemiczne Reakcje Atomowe (NChRA)
Nowe sposoby pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej
Ekologia Klimat Zdrowie
Oferty i propozycje
Myśli i cytaty
Pytania i odpowiedzi
Linki
Forum
Szukaj:

Forum - MRA 2009

O sobie 

Jestem pierwszym wśród ostatnich,
ale cieszy mnie to,
że nie należę do tych,
którzy uważają się za pierwszych! 
 

O czytelnikach 

Nie jesteście ani pierwsi, ani ostatni.
Jesteście mile widziani! 
 

O krytykach 

Nie osądzajcie,
jeśli nie chcecie być osądzeni! 
 

O zwolennikach 

Ani słowa! Dlaczego?
Bo na wiarę i miłość
nie ma lekarstwa.

Witam

      na stronie poświęconej temu co nowe, w kontekście tego co aktualne i tego co przeszłe. Stronie, która być może będzie wzbudzać emocje, dyskusje i spory, ale cel której można zrozumiale zdefiniować: 

Przyszłe pokolenia powinny zrobić ten krok, przy którym nasza noga zawisła w powietrzu,

gdyż nikt nie wiedział tyle, ile nie wiedziałem ja, wiedząc, że nic nie wiem! 

Zamiast wstępu 

     Poznawanie nauk przyrodniczych powinno zaczynać się od kursu lekcji o cytatach tych, którzy weszli do "panteonu sławy" nauk, gdyż tylko tak można się nauczyć pokory do Wszechświata i zrozumieć, że są granice poznawalnego, a "reszta to opinie", jak mawiał Demokryt.

Kilka przykładów:

"Wiem, że nic nie wiem"  Sokrates

"Naprawdę istnieją tylko atomy i próżnia, reszta jest opinią"  Demokryt

"Wyobraznia jest ważniejsza od wiedzy" A. Einstein

"Przyroda w swej istocie jest prosta i jeśli coś temu przeczy - powinno być odrzucone"  M. Łomonosow

"Jeśli nie potrafimy wyjaśnić wyniku, bez odwoływania się do matematyki,

to go tak naprawdę nie rozumiemy"                                      E. Rutherford

"Sądzę, iż mogę bezpiecznie powiedzieć, że nikt nie rozumie mechaniki kwantowej" R. Feynman

"Jeśli to wszystko okaże się prawdą, zostawię fizykę" Max von Laue o falowych własnościach elektronu

"Zdrowie elektronu, pomimo że nigdy on nikomu nie będzie potrzebny" J. J. Thompson, jego odkrywca

     Najciekawsze w tej nieistniejącej na dzisiaj dziedzinie nauki, byłoby poznawanie tych myśli w kontekście okoliczności, w jakich zostały wypowiedziane. Jestem pewien, że nie przedstawia problemu zrozumienie, iż wszystkie one zostały wypowiedziane przez autorów dopiero po tym, gdy oni już tak "namieszali" w nauce, że ludzkość do dzisiaj ma więcej problemów z prostowaniem ich pomyłek, niż rzeczywistym postępem.

Niżej wnioski (postulaty/aksjomaty), które pozwoliłem sobie na podstawie powyższego sformułować:

1. Nigdy nie poznamy prawdy o absolutnym początku Wszechświata, gdyż jesteśmy ograniczeni ramami poznania. Tak naprawdę, ta wiedza nie jest nam do niczego potrzebna

2. Jeśliby "Twórca" miał do dyspozycji tyle cząsteczek, ile już do dzisiaj "odkryli" fizycy (ponad 200), oraz chciał użyć tego aparatu matematycznego, którym operują współcześni matematycy, to Wszechświat nigdy nie powstałby - zbyt trudna decyzja z powodu dostępności zbyt dużej liczby kombinacji.

3. W akcie tworzenia początek jest zawsze bardzo prosty, bez względu na to, jak skomplikowany obiekt zamierzamy stworzyć.

4. Obiekt już stworzony, będący częścią obiektu tworzonego, wpływa na jakość innych elementów tworzonego obiektu, pozostawiając na nich swoisty "odcisk palca". Uważna obserwacja i analiza badanego obiektu i zjawisk z nim związanych, daje więcej rzeczywistej informacji o obiektach wchodzących w jego skład, niż najbardziej perfekcyjny aparat matematyczny i odtwarzanie obiektu metodą symulacji.

5. Czy możliwa jest większa ilość Wszechświatów niż jeden? Nie, gdyż termin ten nie spełniałby warunku logicznej prawdziwości.

6. Czy możliwa jest większa ilość światów niż jeden? Tak, gdyż inaczej termin Wszechświat nie miałby racji bytu.

7. Wszechświat zbudowany jest z dwóch cząstek elementarnych:

  • elektroujemnego elektronu;
  • elektrododatniego elektrino.

8. Nieodłącznymi cechami cząstek elementarnych są:

  • objętość;
  • masa;
  • ładunek elektryczny.

9. Wszystkie produkty zderzeń w akceleratorach są fragmentami materii (ciałami kompozycyjnymi), rozpadającymi się na cząstki elementarne.

10. W atomie nie mogą istnieć dwie cząstki elementarne o tej samej masie i różnych ładunkach.

11. Przestrzeń i czas nie są wielkościami fizycznymi. Przestrzeń jest nierozerwalnie związana z materią i nie zależy od obserwatora, a czas jest pojęciem służącym obserwatorowi do opisania zmian zachodzących we Wszechświecie.

12. Z punktu 11 wynika, że termin "czasoprzestrzeń" nie ma racji bytu.

13. Rozszerzalność Wszechświata jest ograniczona czasem życia promieniowania zbudowanego z elektrododatnich cząstek elementarnych (każdy rodzaj promieniowania, w tym światło). W warstwie zewnętrznej wszechświata znajdują się tylko elektrina, które rozpraszają docierające do tej warstwy promieniowanie.

14. Tak zwana "ciemna materia" , to koncentracja rozproszonych składników promieniowania, czyli elektrododatnich cząstek elementarnych. W rekombinacji z elektronami są tworzywem z którego powstają praatomy (neutrony) i cała materia.

     Na początek wystarczy. W miarę pogłębiania analizy istniejącego stanu wiedzy, będę do tej listy dodawać kolejne wnioski lub wprowadzać poprawki do już istniejących.

Przypuśćmy, że zakończyliśmy tą krótka lekcję poświęconą cytatom. Od czego zacząć następną?

     Chyba od najważniejszego - dokazania, że elementarna cząsteczka o znaku dodatnim istnieje i określenia jej własności, a tym samym roli i miejsca w procesie tworzenia ciał kompozycyjnych, najmniejszym z których jest praatom.

 
    Licznik odwiedzin:
Licznik